Strona Główna
      Wyniki
      Konsultacje
      Egzaminy/zaliczenia
      Info
      Linki
      Pliki

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

Zamieściłem tutaj pliki które mogą być przydatne do przygotowania się do zajęć.

BKI sem III inż

Tabelka na teczkę do pobrania (doc)

BKI sem V inż

Tablice do tyczenia krzywych - Teoria

Tablice do tyczenia krzywych - Klotioda tabl. I

Tablice do obliczania średnicy przepustów

BKI sem VI inż

Przykładowy harmonogram

OST 2001 (rar)

Wydajności maszyn drogowych

Znaki Drogowe Pionowe

Znaki Drogowe Poziome

BKI sem I mgr

Wytyczne metody CBR (pdf)

OST 2001 (rar)

Literatura dotycząca recyklingu (pdf)

Podział uszkodzeń (pdf)

BKI-DK sem II mgr

Budowa toru bezstykowego materiały (pdf)

 
Copyright 2005 sablik.com